I tillegg til den overordnede sportsplanen er det utarbeidet en foreløpig organisasjonsplan for Sport.
 
Sportsplanen vil bli brutt ned til mål, krav og eksempler på øvelser for hvert enkelt alderstrinn. Dette arbeidet er i full gang og vil bli publisert og lagt ut på vår hjemmeside så snart det er klart.
 
Vi vil benytte 2021 for implementering av sportsplanen og evaluere erfaringer fra dette mot slutten av året.