Styrelder
Geir Hagnes

Nestleder
Tommy Skovly

Styremedlemmer
Rune Jørgensen
Jozsef Bøhm
Helge Wisth (Leder yngres)
Jadranka Perisa
Tommy Hyggen
Kjell Olofsson

Se kontaktinfo