Styrelder
Geir Hagnes

Nestleder
Tommy Skovly

Styremedlemmer
Rune Jørgensen
Jozsef Bøhm
Helge Wisth (Leder yngres)
Jadranka Perisa
Tommy Hyggen
Kjell Olofsson

For en komplett oversikt over øvrige styrer og komitéer klikk her