Ønske om å vinne er sterkt tilstede. I kamper, gjør spillerne ofte handlinger som produserer lite resultat for laget. Dette er en slags fin-tuning i «prøve og feile». Trenerne må styre individene mot «lagets beste». Kampene spilles ofte i for høyt tempo noe som fremprovoserer mye feil. 

 

MÅL FOR SESONGEN

Kampen er målet. Spille som et lag.

Les mer

 

RAMME FOR ØKT

Ett nytt element i denne års gruppen er fotball kondisjon og periodisering av fysisk påvirkning i trening og kamp.

Les mer

 

Skoleringsplanen tar utgangspunkt i spillet. Med Angrep, Overganger og Forsvar. Angrep er delt opp i Oppbyggende spill (skape en målsjanse) og Scoring. Overganger er delt opp i Overgang fra forsvar til angrep og Overgang fra angrep til forsvar. Fosvar er delt opp i Hindre oppbyggende spill og Hindre scoring.

 

Angrep Forsvar Periodisering Mål for sesongen