ANGREP (SCORE MÅL)

Mål

Sammen ha et oppbyggende spill for å skape sjanser og spille mot motstanders mål

 • Score sammen
 • Angrepshandlinger er ulike pr posisjon (keeper, forsvar, midtbane, angrep)
 • Handlinger med og uten ball er basert på posisjon, tidspunkt/timing, retning, og hastighet

Generelt utgangspunkt

 • Løse situasjoner alene og med medspillere
 • Mer opptatt av spillere nærme ballen
 • Lage rom sammen (bredde og dybde)
 • Spille ballen fremover er viktigere enn å spille sidelengs eller bakover
 • Spille ballen sidelengs eller bakover kan gi muligheter til å spille ballen fremover
 • Beholde ballen i laget
 • Organisere spillerne på banen – ikke klynge fotball

 

Dominerende fotballhandlinger

 • Å kontrollere ballen blir nå mer et middel for å bygge opp et angrep og score som et lag
 • Spillere uten ball må nå gjøre seg spillbar (posisjon) som er en forutsetning for å spille som et lag
 • Handlinger med og uten ball er basert på posisjon, tidspunkt/timing, retning, og hastighet
 • Første skritt i at handlingene koordineres mellom spillerne 

 

OVERGANGER

Mål

 • Hurtig omstille til den nye spillsituasjonen

Generelt utgangspunkt

 • Alle blir så fort som mulig involvert med/rundt ballen

Dominerende fotballhandlinger

Ballerobring: 

 • Første handling bør være mot motstanders mål
 • Andre fotballhandlinger (se angrep) 

Ved balltap:

 • Gjenvinne ballen
 • Nærmeste spiller
 • Hindre gjennombruddspasning
 • Hurtig komme på rett side og i rett posisjon
 • Andre fotballhandlinger (se forsvar)

 

FORSVAR (HINDRE SCORING)

Mål

 • Presse motstander sammen for å hindre sjanser 

 • Hindre mål mot sammen

  • Defensive handlinger avhengig av posisjon (keeper, forsvar, midtbane, angrep)
  • Handlinger med og uten ball er basert på posisjon, tidspunkt/timing, retning, og hastighet

Generelt utgangspunkt

 • Alle må bidra i forsvar for å hindre mål mot
 • Stenge rom ved lite og kompakt lag i bredde og dybde 
 • Press på ballfører
 • Marker spillere som er nærme ballen
 • Gi hjelp, sikring, og sonemarkering lengre vekk fra ballen
 • Spill i henhold til reglene

Dominante handlinger

 • En riktig vurdering av motstanders og medspilleres handlinger slik at ikke alle er nær ballen
 • Takle, sklitakle, skjerme, heade, sikre, jage ball etc
 • Handlinger i relasjon til posisjon (rett side), tidspunkt/timing, retning, og hastighet

SPILLETS REGLER

 • Innkast
 • Utspill/kast fra keeper 
 • Frispark
 • Corner
 • Straffe
 • Keepers rolle
 • Størrelsen på bane og mål
 • Kampens lengde

Dribling Pasning Mottak Scoring 5-6 år