Progresjon 1v1
Med motstander bakfra 1
Med motstander fra siden 2
Med motstander forfra 3

 

SITUASJONSOPPVARMING - 15 minutter

 • En spiller en ball – finter, retningsforandring, ballmestring, teknikk og overblikk
 • Øvelser preget av lek


SITUASJONSØVING
- 30 minutter

Velg en av disse ut fra progresjon:

 

1. Motstander kommer bakfra (1v1)

 • Sett fart med ball
 • Skjerme ballen

Neste handling:

 • Drible over en linje
 • Pasning inn i et lite mål
 • Skyte inn i mål med/uten keeper

 1. Angrepsspiller starter litt foran
 2. Forsvarsspiller starter litt bak
 3. Pasning fra trener til angrepsspiller
 4. Angrepsspiller forsøker å score
 5. Forsvarsspiller forsøker å hindre
 6. Keeper forsøker å hindre
 7. Forsvarsspiller kan ved ballerobring score i målet nederst

 

2. Motstander kommer fra siden (1v1)

 • Sett fart med ball
 • Hold ballen nær
 • Skjerme ballen
 • Endre retning med ball
 • (Igjen) sett fart med ball

Neste handling:

 • Drible over en linje
 • Pasning inn i et lite mål
 • Skyte inn i mål med/uten keeper

 1. Angrepsspiller starter på en side
 2. Forsvarsspiller starter på en side
 3. Pasning fra trener til angrepsspiller
 4. Angrepsspiller forsøker å score
 5. Forsvarsspiller forsøker å hindre
 6. Keeper forsøker å hindre
 7. Forsvarsspiller kan ved ballerobring score i målet nederst

 

3. Motstander kommer forfra (1v1)

 • Sett fart med ball (utfordre)
 • Hold ballen nær
 • Gjør en finte
 • Drible forbi motstander
 • Skjerme ballen
 • Endre retning med ball
 • (Igjen) sett fart med ball

Neste handling:

 • Drible over en linje
 • Pasning inn i et lite mål
 • Skyte inn i mål med/uten keeper

 1. Angrepsspiller starter ute
 2. Forsvarsspiller starter inne
 3. Pasning fra trener til angrepsspiller
 4. Angrepsspiller forsøker å score
 5. Forsvarsspiller forsøker å hindre
 6. Keeper forsøker å hindre
 7. Forsvarsspiller kan ved ballerobring score i målet nederst


SPILL - 30 minutter

Velg en av disse:

 1. 4v4 med føring over linje. 
 2. 4 (+keeper) v 4 (+keeper) med to store mål (9 år)
 3. 6 (+keeper) v 6 (+keeper) med to store mål (10 år)

Scoring ved føring over linje.

 

Pasning Mottak Scoring 9-10 år