Progresjon Mye rom/tid Lite rom/tid
Pasning på bakken 1 2
Pasning i lufta 3 4

 

SITUASJONSOPPVARMING - 15 minutter

 • Enkle pasningsøvelser med en (1) eller null (0) motstand
 • Øvelser preget av lek


SITUASJONSØVING
- 30 minutter

Velg en av disse pr. trening: 

 

1. Posisjonsspill

 • 4v1, 3v1, 4v2, 5v2, 5v3, 7v3. 
 • Husk mye rom/tid betyr stor bane

 1. Pasning mellom angripere
 2. Forsvarer(e) forsøker å vinne ballen
 3. Etter x antall pasninger kan angripere score i målet øverst
 4. Forsvarer(e) kan ved ballerobring score i målet nederst 

 

2. Øvelser mot mål/linje

 • 2v1, eller 3v2 med føre over linje, pasning i et lite mål, skyte på mål med/uten keeper

 1. Angrepsspillere starter ute
 2. Forsvarsspiller(e) starter inne
 3. Pasning fra trener til angrepsspiller
 4. Angrepsspillere forsøker å score
 5. Forsvarsspiller(e) forsøker å hindre
 6. Keeper forsøker å hindre
 7. Forsvarsspiller(e) kan ved ballerobring score i målet nederst


SPILL
- 30 minutter

Velg en av disse:

 1. 4v4 med 4 små mål
 2. 4 (+keeper) v 4 (+keeper) med to store mål (9 år)
 3. 6 (+keeper) v 6 (+keeper) med to store mål (10 år)

Scoring i små mål.

 

Dribling Mottak Scoring 9-10 år