Progresjon Mye rom/tid Lite rom/tid Skjerme ballen
På bakken 1 2 3
I lufte 4 5 6

 

SITUASJONSOPPVARMING - 15 MINUTTER

 • En spiller en ball. To spillere en ball. Stoppe ball, kontrollere ball, ta med seg ball.
 • Øvelser preget av lek


SITUASJONSØVING
- 30 MINUTTER

Velg en av disse pr. trening.

 

1. Posisjonsspill 4v1, 3v1, 4v2, 5v2, 5v3, 7v3. 

 • Husk mye rom/tid betyr stor bane.

 1. Pasning mellom angripere
 2. Forsvarer(e) forsøker vinne ballen
 3. Etter x antall pasninger kan angripere score i målet øverst
 4. Forsvarer(e) kan ved ballerobring score i målet nederst 

 

2. Øvelser mot mål/linje

2v1, 3v2 med føre over linje, pasning i et lite mål, skyte på mål med/uten keeper

 1. Angrepsspillere starter ute
 2. Forsvarsspiller(e) starter inne
 3. Pasning fra trener til angrepsspiller
 4. Angrepsspillere forsøker å score
 5. Forsvarsspiller(e) forsøker å hindre
 6. Keeper forsøker å hindre
 7. Forsvarsspiller(e) kan ved ballerobring score i målet nederst


SPILL - 30 minutter

Velg en av disse: 

 1. 4v4 med 4 små mål
 2. 4 (+keeper) v 4 (+keeper) med to store mål (9 år)
 3. 6 (+keeper) v 6 (+keeper) med to store mål (10 år)


Scoring i små mål.

Dribling Pasning Scoring 9-10 år