ANGREP (SCORE MÅL)

Mål

Angrepshandlinger er relatert til en rolle/posisjon i laget

 • Handlinger med og uten ball er basert på posisjon, tidspunkt/timing, retning, og hastighet
 • En reorientering grunnet ny innsikt i enkle oppgaver og kommunikasjon mellom posisjoner (fra 7v7 til 9v9). 

Generelt utgangspunkt

 • Lage rom sammen med bredde og dybde
 • Spille ballen fremover er viktigere enn å spille sidelengs eller bakover
 • Spille ballen sidelengs eller bakover gir mulighet til å spille ballen fremover
 • Beholde ballen i laget
 • Optimal posisjonering av spillerne på banen (like avstander)

Dominerende fotballhandlinger

 • Fotballhandlinger er rolleavhengig (keeper, forsvar, midtbane, angrep)
 • Handlinger med og uten ball er basert på posisjon, tidspunkt/timing, retning, og hastighet
 • Bedre og felles koordinerte fotballhandlinger (pasning i relasjon til en som gjør seg ledig, velge om en skal drible eller ikke, forbi en motstander)

 

OVERGANGER

Mål

 • Bli involvert i den nye situasjonen så snart som mulig

Generelt utgangspunkt

 • Hurtig omstille fra angrep til forsvar og fra forsvar til angrep
 • Rask involvering av alle spillere (reaksjon)

Dominerende fotballhandlinger

Ved ballerobring: 

 • Første handling bør være mot motstanders mål
 • Andre fotballhandlinger (se angrep)Ved balltap:

Gjenvinne ballen

 • Hurtig posisjonere seg mellom ballfører og eget mål
 • Andre fotballhandlinger (se forsvar)

FORSVAR (HINDRE SCORING)

Mål

Forsvars handlinger er knyttet til oppgaver i laget

 • Handlinger med og uten ball er basert på posisjon, tidspunkt/timing, retning, og hastighet
 • En reorientering grunnet ny innsikt og kommunikasjon (fra 7v7t til 9v9)

Generelt utgangspunkt

 • Alle må bidra i forsvar for å hindre mål mot
 • Stenge rom ved lite og kompakt lag i bredde og dybde, like avstander
 • Press på ballfører
 • Marker spillere som er nærme ballen
 • Gi hjelp, sikring, og sonemarkering lengre vekk fra ballen
 • Spill i henhold til reglene

Dominante handlinger

 • Fotballhandlinger er rollespesifikk 
 • Handlinger i relasjon til posisjon, tidspunkt/timing, retning, og hastighet (motstanders rolle)
 • Bedre samarbeid i fotballhandlinger (eksempel en keeper og en forsvarsspiller)

 

SPILLETS REGLER

 • Størrelse på banen og mål
 • Offside regelen (12 år)

 

Dribling Pasning Mottak Scoring 11-12 år