Sportssjef: Thomas Myhre

Utviklingsansvarlig planverk/trenere: Bjørn Tore Karlsen

Utviklingsansvarlig spillere: Eirik Amundsen

Trenerutvikler, Junior og G16: Roar Breivik

Trenerutvikler, G13 - G15: Torger Willadsen

Trenerutvikler, G7 - G12: Trond Teiseth