MOSS FK Eldres avdeling

MFK Eldres Avdeling oktoberfest fredag 26.10. på Vip-rommet på Melløs, festen begynner kl. 19.00.
Det serveres div typer pølser med tilbehør.
Drikke fra fat og andre edle dråper.

Påmelding på sms til Gunnar Berg tlf 906 64 666.