Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Utendørs er fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år tillatt i grupper på inntil 10 personer, så lenge man kan holde 1 meters avstand.

Utetrening skal forstås som en fritidsaktivitet, gruppen kan bestå av maks 10 personer, dette er inkludert trener/leder.

Det skal være minimum 1 meter mellom hver i gruppen.

Husk avstand hele tiden, ingen driblinger eller taklinger!

 

Gjelder fra: 11.03.2021 – 26.03.2021