Vi hadde som mål å få inn kr 5.000,- til innkjøp av maling og utstyr. Ved innsamlingens ende var hele kr 7.700,- samlet inn - og vi ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt! Både privatpersoner, og ikke minst Kråkevingen, var bidragsytere. Kråkevingen ga for øverig 2000,- i tillegg, så dette ble virkelig vellykket.

I tillegg fikk vi både kjøleskap og mikrobølgeovn fra ivrige støttespillere. Denne støtten betyr mye for oss økonomisk, men ikke minst betyr det veldig mye å se hvor mye vi betyr for folk i byen vår. Å vite at man blir sett og anerkjent er noe alle setter pris på, også gatelagsspillere!

Vi er nå i gang med å pusse opp og gleder oss til å vise sluttresultatet når vi er ferdige.