Styret i Moss FK har vedtatt at klubbens Årsmøte vil bli avholdt kl 18:00 torsdag 31. mars 2022. Følgende forhold gjelder;

  • Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være Styret i hende senest 17. mars 2022.
  • Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet,vil bli gjort tilgjengelig senest 22. mars 2022.
  • Sted for møtet vil bli bestemt senere, og kunngjort senest 22. mars 2022.