Samfunnsansvarlig

Stillingen som samfunnsansvarlig er en 50% fast stilling. Stillingen har følgende arbeidsoppgaver;

Samfunnsansvar

 • Klubbens kontaktpunkt for dialog med Fotballstiftelsen og andre samarbeidsparter.
 • Utarbeide budsjett og rapporter i samarbeid med Daglig leder.
 • Ansvarlig for klubbens dialog med Moss kommune og NAV innenfor området samfunnsansvar.
 • Ansvarlig for kontakt og rapportering til fotballstiftelsen.
 • Gjennomføring av trening og aktiviteter samt være kampleder for Gatelaget.
 • Nærmeste foresatte for andre trenere/frivillige tilknyttet Gatelaget.
 • Ansvarlig for klubbens initiativ og aktiviteter under MFK-care.

Andre oppgaver

 • Bidra i administrasjon og drift av FFO.
 • Utvikle og koordinere arbeidet med fotballskoler og fotballturneringer i samarbeid med andre ansatte i klubben.
 • Bistå i administrasjon og gjennomføring av arrangementer, under ledelse av klubbens arrangementsansvarlige.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid med rus og psykiatri.
 • Erfaring fra frivillig arbeid, gjerne fra drift av fotball- og/eller idrettsklubb.
 • Erfaring fra bruk av SoMe.
 • Samfunnsengasjert og engasjement for fotball, gjerne med kjennskap til Moss FK.
 • Godt kjennskap til og erfaring fra bruk av digitale arbeidsverktøy og systemer.
 • Stillingen krever politiattest.

Personlige egenskaper

 • Strukturert, organisert og effektiv.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere mange parallelle aktiviteter.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • God relasjonskompetanse.

Trener Gatelag

Moss FK ønsker å styrke teamet rundt klubbens Gatelag og søker etter personer som kan være med på Gatelagets treninger 2 ganger i uken og på kamper i sesongen. Treninger foregår på dagtid. Vi ser for oss en 20% stilling.

Det er ønskelig med idrettsfaglig kompetanse og erfaring fra rus og psykiatri. God relasjons kompetanse og gode kommunikasjonsevner er nødvendige personlige egenskaper.

Frivillige

Moss FK ønsker å styrke teamet rundt klubbens ambisjon innenfor samfunnsansvar og søker etter frivillige som kan være med i arbeidet rundt Gatelaget og også i andre oppgaver rundt klubbens engasjement for samfunnsansvar. Eksempler på dette er;

 • Tilrettelegg for sosiale aktiviteter for Gatelaget inkludert familier.
 • Forberede lunsj ifm. Gatelagets treninger
 • Hente/frakte Gatelags spillere til/fra trening
 • Inngå samarbeid med ulike institusjoner i regionen. Dette kan eksempelvis være å bringe personer til/fra Moss FKs hjemmekamper
 • Andre initiativer.

Søknadsfrist: 25. februar 2022

Søknader sendes til: post@mossfk.no

Kontaktperson: Geir Hagnes, geir@mossfk.no, mobil: 48199466