Vedlagt følger følgende dokumenter;

  • Årsberetning 2021 inkludert regnskap 2021 og budsjettforslag 2022
  • Innstilling fra valgkomiteen
  • Styrets innstilling til valgkomite