Organisasjonen hadde for første gang uttdeling av sin pris "Annerledes og stolt" Det var mange gode kandidater som var nominert, men MFK Care og gatelaget ble kåret som vinner.

Juryen begrunnet sin instilling med at jobben som gjøres i MFK Care favner bredt og til mange ulike grupper, at arbeidet er lagt ned over tid og fortsatt utvikles og opprettholdes. Prisen ble høytidelig overrakt av ordfører Hanne Tollerud. 

Vi er så stolte over og motta denne prisen, på vegne av alle involverte. De vi jobber for og de vi jobber med.

Prisen er et nydelig lite tannhjul som symboliserer hvor viktig hver enkelt er, vi er alle annerledes men viktige for å få dette hjulet til å gå rundt. Prisen var også 10.000,- disse pengene skal gå til en turnering for gatelaget i høst, det gleder de seg enormt til.

Vi vil benytte anledningen til å takke juryen, vi vil takke Annerledes og stolt for den jobben de gjør og ikke minst Ole Kristian og Herman, vi er så stolte!

For MFK Care

Siv Holder