Moss FK har god tro på modellen med trenerutviklere. Det å sette trenere i et utviklingsfokus, hvor de selv ønsker å bli bedre, er kjernen for å få bedre treninger, som igjen hever nivået på alle våre spillere. Våre trenerutviklere skal være en samtalepartner og støttefunksjon for trenerne i denne prosessen.

Bjørn Tore Karlsen er utviklingsansvarlig for trenerne og er leder for klubbens trenerutviklere. Han er også primus motor for trenerforum som er en viktig møteplass for trenerne i Moss FK. Bjørn Tore holder også trenerkurs i regi av Moss FK for trenere i Mosseregionen og er med i prosessen med å rekruttere trenere til klubben.

Roar Breivik er trenerutvikler for klubbens tre eldste lag, Junior Interkrets, G16 Interkrets, og G16 KM. Han skal følge opp trenernes utviklingsmål og sørge for at trenerne følger klubbens vedtatte planverk på ledelse, treningsprosessen, spillestil, og skoleringsplan. Roar er med i prosessen med å rekruttere trenere til klubben.

Torger Willadssen er trenerutvikler for G12 til G15. Han skal følge opp hovedtrenernes utviklingsmål, teamabeid, og sørge for at trenerne følger klubbens vedtatte planverk på ledelse, treningsprosessen, spillestil, og skoleringsplan. Torger holder også trenerkurs i regi av Moss FK for trenere i Mosseregionen og er med i prosessen med å rekruttere trenere til klubben.

Arne Haraldstad er trenerutvikler for G5 til G11. Han skal følge opp trenerne slik at de forholder seg til de retningslinjer som er for barnefotballen i NFF og i Moss FK. Han skal bidra til utvikling av god ledelse av treningsøktene og at klubbens retningslinjer for treningsprosessen, spillestil og skoleringsplan blir gradvis implementert. Arne er med i prosessen med å rekruttere trenere til klubben.

Vi ønsker hjertelig velkommen og gleder oss til videre samarbeid!